Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Denizli Merkez ve Mülhakat Adliyeleri Personel Alımları Sözlü Sınav Sonuçları 03/11/2023
03.11.2023

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel alımları ilanı gereğince,

 Denizli merkez ve mülhakat adliyeleri sözleşmeli personel alımlarında,

         Sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil kazanan adayların,

 

 1. Öğrenim durumlarını gösteren belgenin ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği ya da barkodlu E-Devlet çıktısı (KPSS sınavına girdikleri öğrenim dalına ilişkin diploma ile sonradan başka bir öğrenim dalından mezuniyeti varsa bu diplomanın da ibrazı gerekmektedir.) 
 2. İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
 3. Kimlik Fotokopisi,
 4. KPSS sonuç belgesi (Bilgisayar çıktısı )
 5. Kurs belgesi fotokopisi veya transkript (Bilgisayar sertifikası), (Zabıt Katipleri için)
 6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi,
 7. Koruma Güvenlik Görevlileri için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamaktadır. “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur”.  İbaresi ile ;
  •  Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
  •  Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
  • Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,
  • Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,”  ibarelerinin yazılı olması gerekmektedir. 

 

(Koruma ve Güvenlik Görevlisi rapor üst yazısı hastaneye ibraz için Tıklayınız).

 1. Vukuatlı Nüfus Aile Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Tüm Aileyi Gösterecek.)
 2. Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)
 3. Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Ancak evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı alınacaktır.)
 4. Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),
 5. Mal bildirim formu (EK-2), (Herhangi bir mal yoksa da doldurulacak.)
 6. Sağlıkla ilgili beyan (EK-3),
 7. Eş Durumu dilekçesi (EK-4), (Bekâr ise de doldurulacak.)
 8. Sözleşme Beyanı (EK-5)
 9. Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırma Formu (Ek-6)
 10. Tercih Formu (EK-7, EK-8, EK-9, EK-10, EK-11)

 

 

İstenilen belgelerin, 10/11/2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Denizli Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Denizli Adliyesi Ek Hizmet Binası (2231) No’lu odaya bizzat teslim edilmesi veya 10/11/2023 Cuma günü Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

İlanen Duyurulur. 03/11/2023

 

“Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

 

EK  :  

 1-Hiçbir Kurum ve Kuruluşa karşı Mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe,

 2-Mal Bildirim Formu,

 3-Sağlıkla İlgili Beyan

 4-Eş Durumu Dilekçesi 

 5-Sözleşme Beyanı 

 6-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-6),

 7-Tercih Formu (Zabıt Katipliği) 

 8-Tercih Formu (Hizmetli) 

 9-Tercih Formu (Mübaşir)

10-Tercih Formu (Koruma ve Güvenlik Görevlisi)

11-Tercih Formu (Şoför)

 

SONUÇ SORGULAMA

 

TCKN
Ad Soyad
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Denizli Adalet Sarayı 29 Ekim Bulvarı No:1 Merkezefendi/DENİZLİ

Telefon

(0258) 377 55 03

E-Posta

abbdenizlicbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu