Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

DENİZLİ CEZA İNFAZ KURUMLARI İÇİN SÖZLEŞMELİ SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ VE SÖZLEŞMELİ AŞÇI ALIMLARI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
28.06.2022

 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel alımları ilanı gereğinceDenizli Ceza İnfaz Kurumları sözleşmeli personel alımlarında,

         Sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil ve yedek kazanan adayların,

 1. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,
 2. İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olması.)
 3. Kimlik Fotokopisi,
 4. KPSS sonuç belgesi (Bilgisayar çıktısı)
 5. Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden  alınması ve alınacak sağlık kurulu raporunda "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığının ve sözleşmeli aşçı/sözleşmeli sıhhi tesisat teknisyeni olur" ibaresi ile;

 

a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
b) Nöroloji: Aşçılık/Sıhhı Tesisat Teknisyenliği hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
c) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,
d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Aşçılık/Sıhhı Tesisat Teknisyenliği hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,”  ibarelerinin yazılı olması, sağlık kurulu heyetinde psikiyatri uzmanının bulunmasına dikkat edilmesi, rapordaki heyete ilişkin tüm imzaların tam olması ve rapordaki resim üzerinde mührünün bulunması hususlarına özellikle dikkat edilmesi)

 

 1. Vukuatlı Nüfus Aile Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Tüm Aileyi Gösterecek.)
 2. Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin onaylı örneği  (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi) (Askerden muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibrazı)
 3. Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Ancak evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı alınacaktır.)
 4. Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),
 5. Mal bildirim formu (EK-2), (Herhangi bir mal varlığı yoksa da doldurulacak.)
 6. Eş Durumu dilekçesi (EK-3), (Bekâr ise de doldurulacak.)
 7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 4 suret olacak.) (EK-4),
 8. Sözleşme Beyanı (EK-5)

 

İstenilen belgelerin, 22/07/2022 günü mesai bitimine kadar Denizli Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemi (352) No’lu odaya bizzat teslim edilmesi veya 22/07/2022 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

İlanen Duyurulur. 28/06/2022

 

“Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

 

EKLER :  

 1-Hiçbir Kurum ve Kuruluşa karşı Mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe,

 2-Mal Bildirim Formu,

 3-Eş Durumu Dilekçesi

 4-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

 5-Sözleşme Beyanı

 

 


SONUÇ SORGULAMA

 

TC NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Denizli Adalet Sarayı 29 Ekim Bulvarı No:1 Merkezefendi/DENİZLİ

Telefon

(0258) 377 55 03

E-Posta

abbdenizlicbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu