Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Denizli Çameli Adliyesi ve Sarayköy Adliyesi İcra Katibi Alımları Sözlü Sınav Sonuçları
04.08.2023

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın sözleşmeli icra kâtibi ilanı gereğince,

 Çameli ve Sarayköy adliyeleri sözleşmeli icra katibi alımlarında,

         Sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil kazanan adayların,

 

 

 1. İki adet biometrik fotoğraf (Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak),
 2. Ek-2’de bulunan Mal Bildirimi Formu,
 3. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince bu durumun tespitine yönelik yazılı beyan, (Ek-6)
 4. E-Devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında mezuniyet belgesi sistem üzerinden otomatik olarak gelen adayların mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi
 5. Sağlıkla ilgili beyan (Ek-3)
 6. Kimlik fotokopisi,
 7. KPSS sonuç belgesi (Bilgisayar çıktısı)
 8. Kurs belgesi fotokopisi veya transkrip (Bilgisayar sertifikası)
 9. Vukuatlı Nüfus Aile Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden alınabilir, tüm aileyi gösterecek şekilde)
 10. Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) Askerlik muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge)
 11. Adlî sicil ve arşiv kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir. (Ancak evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı alınacaktır.)
 12. Hiçbir kurum ve kuruluşa mecburi hizmeti bulunmadığına dair belge, (Ek-1)
 13. Eş durumu dilekçesi (Ek-4) (Bekar ise de doldurulacak.)
 14. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan eksiksiz olarak doldurulacak, fotoğraflar yaptırılacak, toplam 4 suret olacak.) (Ek-5)

 

     İstenilen belgelerin, 11/08/2023 günü mesai bitimine kadar Denizli Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemi EK bina (231) No’lu odaya bizzat teslim edilmesi veya 11/08/2023 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

     İlanen Duyurulur. 04/08/2023

 

“Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

 

EK  :  

 1-Hiçbir Kurum ve Kuruluşa karşı Mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe,

 2-Mal Bildirim Formu,

 3-Sağlıkla İlgili Beyan

 4-Eş Durumu Dilekçesi 

 5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu 

 6-Sözleşme Beyanı  

TC KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Denizli Adalet Sarayı 29 Ekim Bulvarı No:1 Merkezefendi/DENİZLİ

Telefon

(0258) 377 55 03

E-Posta

abbdenizlicbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu