Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz, adliyemiz ana bina dışında bulunan ek binada hizmet vermektedir.
DIŞ HAT:  0258 377 55 10 - 0258 377 50 09 
Dahili: 605 - 606 - 607 - 608

Denizli Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü;
    
Adli destek ve mağdur hizmetleri, bulundukları adliyedeki Cumhuriyet başsavcılığı ile mahkemelere yönelik hizmet sunan müdürlükler tarafından yürütülür.
(2) Adalet komisyonu bulunan yerlerde Bakanlığa bağlı olarak Cumhuriyet başsavcılığının gözetim ve denetiminde müdürlük kurulur.
(3) İş durumu ve coğrafi konum göz önüne alınarak adalet komisyonu bulunmayan yerlerde Bakanlık onayı ile müdürlükler veya müdürlüğe bağlı bürolar kurulabilir.
(4) Müdürlüklerde bir müdür ile yeterli sayıda adli destek görevlisi ve yardımcı personel bulunur.
(5) Adli destek ve mağdur hizmetlerinin etkin ve bütüncül sunumunu sağlamak amacıyla müdürlük bulunan yerlerde koordinasyon kurulları oluşturulur.
    

Denizli Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Görevleri; 

 

a) Mağdurları kendilerine tanınan haklar ve yardımlar konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek.
b) Adli süreçte, kırılgan gruba yönelik destek hizmetlerini sunmak.
c) Adli desteğe ihtiyaç duyanlara uygun müdahale programlarını uygulamak, tekrarlanan mağduriyetlerini önleyici tedbirler almak ve psiko-sosyal destek faaliyetlerini yürütmek.
ç) Adli süreçte görev alan adli destek görevlilerinin koordineli ve etkin şekilde çalışmalarını sağlamak.
d) Mağdurların adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek.
e) Adli süreçte tanıkların desteklenmesine yönelik hizmetleri sunmak.
f) Adli yardım hizmetlerine ilişkin bilgilendirme yaparak ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde hizmetin etkin sunulmasına yönelik faaliyetleri yürütmek.
g) Görev alanıyla ilgili hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak.
ğ) Müdürlüğün görev alanına giren konularda toplumsal farkındalığı artırıcı faaliyetlerde bulunmak.
h) Mevzuatla veya Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Detaylı Bilgi İçin: magdur.adalet.gov.tr

                           magdurbilgi.adalet.gov.tr

Adres

Denizli Adalet Sarayı 29 Ekim Bulvarı No:1 Merkezefendi/DENİZLİ

Telefon

(0258) 377 55 03

E-Posta

abbdenizlicbsisaretadalet.gov.tr